Start

whatsapp bereik

Welkom thuis in het Corneliushuis !

Het Cultureel Centrum Corneliushuis stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen voor m.n. de buurtgemeenschap m.b.t. activiteiten op het gebied van welzijn, volksgezondheid, onderwijs en cultuur. Verder al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het Corneliushuis laat zich daarbij leiden door waarden als het versterken van de sociale cohesie in de gemeenschap. Leren, ontmoeten, samen activiteiten ondernemen, zinvolle vrije tijdsbesteding en bezinning zijn belangrijke items.
Concreet betekend dit dat het Corneliushuis prioriteit geeft aan het beschikbaar stellen van ruimtes aan verenigingen, clubs en andere initiatieven uit de gemeenschap. Natuurlijk staan de deuren ook open voor groepen buiten de Heerlerheidse gemeenschap. De activiteiten hebben in hoofdzaak een sociaal en cultureel karakter.
Activiteiten voor jeugdigen en ouderen en de leeftijden daartussen, van disco-avonden, filmvoorstellingen, bewegen, kienen, koffietafels tot volksdansen. Een avond voor de buurtvereniging? Ook dat kan!
Daarnaast leent de accommodatie zich uitstekend voor toneelvoorstellingen, studiedagen, presentaties, beurzen, conferenties en andere vergaderingen groot of klein. Natuurlijk is het ook mogelijk om feesten met een sociaal of cultureel karakter te organiseren.

Het Cultureel Centrum Corneliushuis wil mensen stimuleren activiteiten in de gemeenschap te ondernemen/organiseren.